Aktualne Stawki

Opłat za egzaminy określa Dz.U nr 30 poz 151 z pón. zm.
Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
A1, A2, A 250 PLN 50 PLN 200 PLN
B 250 PLN 50 PLN 200 PLN
AM 250 PLN 50 PLN 200 PLN