Aktualne Stawki

Opłat za egzaminy określa Dz.U nr 30 poz 151 z pón. zm.
Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
A1, A2, A 210 PLN 30 PLN 180 PLN
B 170 PLN 30 PLN 140 PLN
AM 170 PLN 30 PLN 140 PLN